Havneudvalget                                                                             

 

Mødereferater:

Referat fra Sejlklubbernes havneudvalg

25.marts 2019

Deltagere: Ulrich Christensen, Poul D. Rasmussen, Carsten Birch og Ivan Mortensen

 

Alle referater vil i fremtiden blive tilgængelige på begge klubbers hjemmeside.

Alle pladser er opgjort og tildelt der er 20 pladser ledige og 19 er uddelt.

1.     Alle bilag er godkendt, og når de uddelte pladser er betalt er vi økonomisk på plads.

2.     Vand på vinter plads, vurderes om det kan laves således at vi kan åbne på lige fod med den stor vinter plads.

3.     Den nye ejer af Henrik Husums båd, er nu fundet og har søgt plads.

4.     Brændeovnen i værftet skal istandsættes af brugerne, Sejlklubbernes havneudvalg vil betale materiale omkostninger, ellers fjernes brændeovnen.

5.     Hvis kommunen ønsker at flytte autocamperne, til den nye p-plads, vil vi ikke stile os i vejen, mod kommunen betaler omkostningerne i forbindelse med flytning af strøm og stik.

6.     De nye regler må offentliggøres og uddeles i klubberne.

7.     Der laves aftale med Randers Havne, og de klubber som benytter pladen ved optager pladsen, således at der betales for brugen.

8.     Kranen bliver certificeret inden Påske.

9.     Nye priser for gæstesejlere og autocampere. Gæstesejler 140 kr. pr. døgn – Autocampere 160 kr.pr. døgn.  Frihavn ændres ikke men forbliver 30 kr. inkl. Strøm og vand

 

                                                                                                        IM

 

Referat af skipper møde

2019.02.24

 

 

Havneudvalgsformand Ulrich Christensen bød velkommen til skippermødet og beklagede mangelfuld orientering om udskiftning af Randers Sejlklubs repræsentanter i Havneudvalget, da Christian og Gert er stoppet i samme.

Derefter præsenterede han det nye udvalg:

Formand: Ulrich Christensen, Kasserer: Carsten Birch, Pladskoordinator: Ivan Mortensen, Udvalgsmedlem: Poul Damm Rasmussen.

Ivan Mortensen præsenterede det nye havnereglement, og bortset fra små ændringer blev reglerne godt modtaget. Dog diskuteredes regler vedrørende elforbrug, men som Havneudvalget har sanktioneret i reglementet kan man læse, at hver vandplads hvert år bliver tildelt 100KW/h. Ved overskridelse afregnes der for mer-forbrug.

En mulig aftale om mastekran service blev diskuteret, og en forhåndsbestilling af fuldt serviceeftersyn til kr. 12.000.- som Ivan havde bestilt efter Havneudvalgsmøde i Januar, sættes i bero. Et andet forslag til eftersyn af kranen til en pris under kr. 3000.- vil af Ulrich blive fulgt op, omend det vil kræve noget mere arbejde af Havneudvalget.

Fritagelse for at deltage i anviste arbejdsopgaver kan opnås ved, at man skriver en mail til Havneudvalg.rds@gmail.com og bod vil blive tillagt havnepladsopkrævning. 

Arbejdet, der skal laves på havnen, vil blive fordelt efter opgaver.

Tilmeldingslister fremlagdes på mødet med god tilslutning. Faktisk blev alle udfyldt, så opgaverne kan løses.

Randers kommune har lavet en bro til os ved slæbestedet, således at vi på en sikker måde kan komme til og fra borde, når vi skal op og i.

Mødet blev afsluttet med en kort orientering om vores redningsstiger og sejl-sikkert ambassadører.