Bestyrelsen

 
 
           Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen og består af følgende medlemmer:
 
           Formand:       Ulrik Christensen       86 42 45 47 formand@fjorden-randers.dk
           Næstformand:   Henning Terp            60 86 92 28 smed.terp@hotmail.com
           Kasserer:      Karin Christensen       41 60 64 01 kasserer@fjorden-randers.dk
           Sekretær:      Frits Eskerod           40 42 56 33 sekretaer@fjorden-randers.dk
           Medlem:        Poul Rasmussen          24 60 48 88 pdr@outlook.dk
           Suppleant:     Per Veirum              25 30 29 78 veirum@c.dk
           Suppleant:     Søren Simonsen          40 27 36 24
 
           Har du spørgsmål, er du hjertelig velkommen til at kontakte en af os.